21 Mayıs 2021
09:00-09:30
AÇILIŞ KONUŞMALARI
09:00-09:15
Prof. Dr. Hülya KAYIHAN (Ergoterapi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)
09:15-09:30
Samantha SHANN (WFOT Başkanı)
09:30-09:35
ARA
09:35-10:20
KONFERANS : Oyundaki Kayıp Parçalar: Tüm Çocuklar İçin Duyu Bütünleme
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Meral HURİ
Prof. Dr. Anita BUNDY (Colorado State University)
10:20-10:25
ARA
10:25-11:10
KONFERANS: Okupasyonel Denge
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Serkan PEKÇETİN
Prof. Dr. Petra WAGMAN
11:10-11:15
ARA
12:00-12:30
KONFERANS: Erken Müdahalede Oyunun Gücü
B’aşka Sanat / Performans
Prof.Dr. Selçuk GÖLDERE,
Deniz ALP
B’aşka Sanat: Organsız Beden
Prof.Dr. Selçuk GÖLDERE, (HÜ ANKARA DEVLET KONSERVATUARI Sahne Sanatları Bölüm Başkanı)
Deniz Alp, (ADOB -ANKARA DEVLET OPERA BALE) Sanatçısı
12:30-13:00
ÖĞLE ARASI
13:00-14:00
PANEL: Okullarda Ergoterapi
Moderatör: Doç. Dr. Gökçen AKYÜREK
13:00-13:15
Uzm. Erg. Başak KARADAĞ
13:15-13:30
Özgül Öğrenme Güçlüğü ve Okul Temelli Ergoterapi Uygulamaları
Uzm. Erg. Barkın KÖSE
13:30-13:45
Erg. Ceyda KAYA
13:45-14:00
SORU / CEVAP
14:00-14:05
ARA
14:05-15:35
PANEL: El Rehabilitasyonu
Moderatör: Doç. Dr. Zeynep HOŞBAY
14:05-14:20
Tendon cerrahisinde temel prensipler
Prof. Dr. Atakan AYDIN
14:20-14:35
Dinamik splint uygulamaları
Dr. Öğr. Üyesi Başar ÖZTÜRK
14:35-14:50
El ve El Bileği Yaralanmalarında Propriyoseptif Eğitim
Dr. Fzt. Halil İbrahim ERGEN
14:50-15:05
Erg. Ebru Nur KARABACAKOĞLU
15:05-15:20
El Rehabilitasyonu Alanında Kulanılan Ölçme ve Değerlendirme Materyalleri
Uzm. Erg. Suzan KAYA EVSEN
15:20-15:35
SORU / CEVAP
15:35-15:40
ARA
15:40-16:40
PANEL: Nörobilim Perspektifi ile Okupasyonlar ve İnterdisipliner Çalışma
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Ayla GÜNAL
15:40-15:52
Uzm. Dr. Timur YILMAZ
15:52-16:04
Öğr. Gör. Şüheda ÖZKAN
16:04-16:16
Öğr. Gör. Esra ÜNSAL
16:16-16:28
Uzm. Erg. Muammer AYDOĞDU
16:28-16:40
SORU / CEVAP
16:40-16:45
ARA
16:45-17:30
PANEL: Ergoterapi Modelleri
Moderatör: Prof. Dr. Mine UYANIK
16:45-17:00
İnsan Okupasyon Modeli
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe GÖKTAŞ
17:00-17:15
İnmeli Bireylerde Temporal Adaptasyon Yaklaşımının Etkilerinin İncelenmesi: 1 Ay Takipli Randomize Kontrollü Çalışma
Dr. Erg. İbrahim Yavuz TATLI
17:15-17:30
SORU / CEVAP
17:30-17:35
ARA
17:35-19:35
SALON 1 / SÖZEL BİLDİRİLER
Moderatör: Öğr. Gör. Kübra Şehadet SEZER
S-01, S-03, S-05, S-06, S-08, S-19, S-21, S-22, S-23, S-24, S-29, S-34, S-44, S-45, S-46, S-48, S-57, S-58
22 Mayıs 2021
08:30-09:10
KONFERANS: Ergonomi
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hülya YÜCEL
Karen Jacobs
09:10-09:15
ARA
09:15-09:55
KONFERANS: Uykuya Aydınlatıcı Bakış – Ergoterapi için Bir Fırsat
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gamze EKİCİ
Verena Lagloltz Kondzic (Zurich University of Applies Sciences)
09:55-10:10
ARA
10:10-10:40
KONFERANS: Sosyal İçerme ile İlişkili Okupasyon Temelli Kollektif Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gonca BUMİN
Sosyal İçerme ile İlişkili Okupasyon Temelli Kollektif Yaklaşımlar
Hanneke van BRUGGEN
10:40-10:45
ARA
10:45-12:30
WORKSHOP: Pediatride Ergoterapi
Moderatör: Doç. Dr. Serkan PEKÇETİN
10:45-11:00
Prof. Dr. Özgür DUMAN
11:00-11:15
Doç. Dr. Babak KASHEFİ MEHR
11:15-11:30
Uzm. Erg. Sinem KARS
11:30-11:45
Çocuklarda Hippoterapi Uygulamaları ve Ergoterapi
Erg. Cemre SAĞLAM
11:45-12:00
Erg. Elif CİMİLLİ
12:00-12:15
Erg. Enes TUĞRUL
12:15-12:30
SORU / CEVAP
12:30-13:30
ÖĞLE ARASI
13.30-15:00
PANEL: Ruh Sağlığında Ergoterapi
Moderatör: Prof. Dr. Esra AKI
13:30-13:50
Jack TOMLİN
Rebecca BLAIN
13:50-14:10
Şizofrenide Sosyal Beceri Eğitimi
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut YARAN
14:10-14:30
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığında Ergoterapi
Uzm. Erg. Gülşah ZENGİN
14:30-14:50
Bağımlılık ve Ergoterapi
Uzm. Erg. Yasin TEKECİ
15:00-15:05
ARA
15:05-16:20
PANEL: Okupasyonel Performans ve Yaşam Tarzı Değişikliği
Moderatör: Prof. Dr. Gamze EKİCİ ÇAĞLAR
15:05-15:25
Okupasyonel Performans ve Yaşam Tarzı Değişikliği
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BAHADIR AĞCE
15:25-15:45
Öğr. Gör. Kübra Ş. SEZER
15:45-16:05
Yaşam Tarzı Değişikliklerinin Günlük Oküpasyonel Rutin ve Oküpasyonel Denge ile İlişkisi
Uzm. Erg. Ege TEMİZKAN
16:05-16:20
SORU / CEVAP
16:20-16:25
ARA
16:25-17:55
PANEL: Geriatrik Ergoterapi
Moderatör: Prof. Dr. Mine UYANIK
16:25-16:50
Geriatrik Rehabilitasyonda Güncel Ergoterapi Yaklaşımları
Dr. Öğr. Üyesi Onur ALTUNTAŞ
16:50-17:15
Yaşlılarda Hafif Bilişsel Bozukluk
Dr. Fzt. Berkan TORPİL
17:15-17:40
Pandemi Süresince Bakım Merkezlerindeki Geriatrik Bireylerde Ergoterapinin Önemi
Erg. Zelal ODAK
17:40-17:55
SORU / CEVAP
17:55-18:00
ARA
18:00-19:30
SALON 1 / SÖZEL BİLDİRİLER
Moderatör: Dr. Erg. İbrahim Yavuz TATLI
S-02, S-04, S-10, S-15, S-17, S-20, S-26, S-27, S-28, S-35, S-49, S-53
23 Mayıs 2021
09:00-09:05
Animasyon Gösterisi
09:05-09:20
Ergoterapi Derneği Gençlik Komisyonu
Melike Selin İKİNCİ (Ergoterapi Derneği Gençlik Komisyonu Başkanı)
09:20-09:50
Ergoterapinin Felsefesi, Dünü, Bugünü ve Yarını
Prof. Dr. Hülya KAYIHAN (Ergoterapi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)
09:50-09:55
ARA
09:55-10:40
PANEL: Ergoterapide Sanat
Moderatör: Prof. Dr. Hülya KAYIHAN
09:55-10:07
Müzik Terapi
Prof. Dr. Gonca BUMİN
10:07-10:19
Dans ve Hareket Tedavisi
Prof. Dr. Burcu Semin AKEL
10:19-10:31
Ergoterapi ve Sanat
Salvador Simo ALGADO
10:31-10:40
SORU / CEVAP
10:40-10:45
ARA
10:45-12:00
PANEL: Ergoterapide Destekleyici Tedavi Yöntemleri
Moderatör: Doç. Dr. Sedef ŞAHİN
10:45-10:57
Drama
Dr. Öğr. Üyesi Onur ALTUNTAŞ
10:57-11:31
Akuatik Ergoterapi
Doç. Dr. Hülya YÜCEL
Yüzmenin Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocuklarda Fiziksel ve Psikososyal Sağlığa Etkileri
Prof. Dr. Lisa Mische LAWSON
11:31-11:43
Sürücü Rehabilitasyonu
Dr. Fzt. Berkan TORPİL
11:43-11:55
Robotik Rehabilitasyon
Dr. Fzt. Orkun Tahir ARAN
11:55-12:00
SORU / CEVAP
12:00-12:05
ARA
12:05-13:05
PANEL: Yaşam Boyu Süren Hastalıklar
Moderatör: Prof. Dr. Gamze EKİCİ ÇAĞLAR
12:05-12:17
Diyabet ve Ergoterapi
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BAHADIR AĞCE
12:17-12:29
Kardiyopulmoner Hastalıklar ve Ergoterapi
Dr. Öğr. Üyesi Miray BUDAK
12:29-12:41
Romatolojik Rehabilitasyon
Prof. Dr. Ümit UĞURLU
12:41-12:53
Ortopedik Yaralanmalar
Doç. Dr. Barış YILMAZ
12:53-13:05
SORU / CEVAP
13:05-13:30
ÖĞLE ARASI
13:30-13:40
M. Oğuz MUCURLUOĞLU – Yazar
13:40-14:55
PANEL: COVID-19 Dönemi ve Ergoterapi
Moderatör: Prof. Dr. Mine UYANIK
13:40-14:04
Pandemi Sürecinde Ergoterapi ve Uzaktan Eğitim
Dr. Öğr. Üyesi Ayla GÜNAL
Öğr. Gör. Remziye AKARSU
14:04-14:16
Evde Kalmaya Bağlı Oluşan Psikososyal Etkilenime Müdahaleler
Prof. Dr. Esra AKI
14:16-14:40
Rezilyans (Esneklik, Psikolojik Sağlamlık-Dayanıklılık)
Dr. Fzt. Hatice ABAOĞLU
Dr. Psk. Selma ERCAN DOĞU
14:40-14:55
SORU / CEVAP
14:55-15:00
ARA
15:00-15:45
PANEL: Ergoterapi ve Erken Dönem Yaklaşımları
Moderatör: Doç. Dr. Gökçen AKYÜREK
15:00-15:12
Yenidoğanda Ergoterapi
Doç. Dr. Serkan PEKÇETİN
15:12-15:24
Yeme ve Yutma Bozuklukları
Dr. Öğr. Üyesi Özgü İNAL
15:24-15:36
Serebral Görme Bozuklukları
Uzm. Fzt. Eray KILIÇ
15:36-15:45
SORU / CEVAP
15:45-15:50
ARA
15:50-16:20
KARİYER PLANLAMA: Akademide Ergoterapi
Moderatör: Ayşenur DOĞAN
15:50-16:02
Öğr. Gör. Gözde ÖNAL
16:02-16:14
Bakım Verenlerde Okupasyonel Performans
Öğr. Gör. Kübra Şehadet SEZER
16:14-16:20
SORU / CEVAP
16:20-16:25
ARA
16:25-17:05
KARİYER PLANLAMA: Özel Sektörde Ergoterapi
Moderatör: Almina GÖK
16:25-16:39
Erg. Enes TUĞRUL
16:39-16:53
Erg. Öykü Su ÜNAY
16:53-17:05
SORU / CEVAP
17:05-17:10
ARA
17:10-18:05
KARİYER PLANLAMA: Kamu Hastanesinde Ergoterapi
Moderatör: Ekin TURUNÇ
17:10-17:22
Dr. Erg. İbrahim Yavuz TATLI
17:22-17:34
Erg. İrem Duygu ERKAN
17:34-17:46
Erg. Ece Banu ŞEN
17:46-18:05
SORU / CEVAP
18:05-18:10
ARA
18:10-19:00
KARİYER PLANLAMA: Yurtdışında Ergoterapi
Moderatör: Gaye KOÇASLAN
18:10-18:22
Occupational Therapy In America
Erg. Selin ENGEÇ
18:22-18:36
Erg. Burak YUNAR
18:36-18:48
Uzm. Erg. Büşra YILDIZ
18:48-19:00
SORU / CEVAP
19:00-19:10
ARA
19:10-19:40
Uzm. Erg. Sinem KARS
Kitap Çekilişi
Hülya KAYIHAN
Sami ÖGE
Merel Huri
Sedef ŞAHİN
‘Onkoloji ve Palyatif Bakımda Ergoterapi’
Doç.Dr Meral Huri & Doç Dr Sedef Şahin
19:40-20:10
KAPANIŞ KONUŞMALARI